Định giá bất động sản thị trường

Định giá bất động sản thị trường

Định giá bất động sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng, đó là việc ước tính giá trị của quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện cụ thể và trên một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

+ Định giá là công việc ước tính giá của BĐS

+ Định giá BĐS đòi hỏi tính chuyên môn cao, phương pháp khoa học.

+ Giá trị của BĐS được tính bằng

+ Giá trị của BĐS được xác định tại một thời điểm cụ thể

+ Giá trị của BĐS được xác định cho một mục đích nhất định

+ Giá trị của BĐS được xác định dựa vào chu kỳ sản phẩm

Những nguyên tắc định giá bất động sản

+ Các nguyên tắc dựa trên quan điểm của chủ sở hữu về tính hữu ích của bất động sản được định giá

+ Nguyên tắc căn cứ vào các tính chất vận hành của đối tượng bất động sản được định giá

+ Nguyên tắc do ảnh hưởng của môi trường bất động sản, thị trường bất động sản

+ Nguyên tắc của việc sử dụng hiệu quả bất động sản được định giá

+ Định giá bất động sản giúp cho người bán và người mua xác định được giá trị

Với vai trò định giá BĐS trong hoạt động của thị trường BĐS hiện nay, việc xác định các phương pháp định giá phù hợp với từng loại hình BĐS trở thành nội dung rất quan trọng của người làm công tác định giá chính xác, phù hợp với tính chất của loại hình BĐS, phù hợp luật pháp của Việt Nam. Lh 0962262058

5/5 - (2 bình chọn)
Spread the love